Χρησιμοποιώντας το Busters συμφωνείτε με την χρήση cookies.  Όροι Χρήσης

Η παρούσα σελίδα busters.gr πωλήσεων μέσω διαδικτύου και το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων της σελίδας αυτής ανήκουν σε και πραγματοποιούνται από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ”We Are Bright ΙΚΕ”, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδου Χαριλάου Τρικούπη αρ. 99, ΑΦΜ 800716667, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, Aρ ΓΕΜΗ 138121403000, τηλ. Επικοινωνίας: 2103802833, διεύθυνση e-mail: [email protected], (εφεξής «Εταιρεία»). Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα και η παρούσα σελίδα δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει προς πώληση η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

Η χρήση της παρούσας σελίδας και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής πώλησης του https://busters.gr από τον επισκέπτη /χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα. Για τον λόγο αυτό, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την Εταιρεία και για τον λόγο αυτό ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές πριν προβεί σε χρήση της σελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εξακολούθηση της χρήσης του https://busters.gr σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

1. ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΏΛΗΣΗ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

1.1 Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση busters και είναι προσβάσιμα σε όλους. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε προϊόν είναι διαθέσιμες στον χρήστη/επισκέπτη κάνοντας κλικ στην εικόνα του προϊόντος.

1.2 Η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει εγκαίρως την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, αναφορικά με την διαθεσιμότητα ή μη εκάστου προϊόντος. Παρ’ όλα αυτά, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

1.3 Στην τιμή πώλησης που αναγράφεται κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%). Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τιμολογεί τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος και να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

2.1 Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε / επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την αλλαγή/επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε, υπό την προϋπόθεση τα προϊόντα να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία μας δεσμεύεται, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβε το προϊόν προς αλλαγή/επιστροφή, ανάλογα με την επιθυμία σας, είτε να αντικαταστήσει ολόκληρη ή μέρος της παραγγελίας σας με προϊόντα ίσης αξίας είτε να σας επιστρέψει τα χρήματά σας, ενώ εσείς επιβαρύνεστε μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος της αλλαγής/ επιστροφής αφορά σε λάθος της Εταιρείας, δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος αντικατάστασης του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιήσετε τα ίδια μεταφορικά μέσα και τις ίδιες μεταφορικές εταιρείες με τις οποίες παραλάβατε το προϊόν εξαρχής.

2.2 Μετά το πέρας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την αλλαγή/επιστροφή του προϊόντος μόνο εάν διαπιστώσετε πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ελέγξει το προϊόν για να κρίνει εάν υπάρχει πράγματι πραγματικό ελάττωμα, προτού προβεί σε αντικατάσταση αυτού ή σε επιστροφή των χρημάτων σας.

2.3 Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία μας είτε τηλεφωνικά (τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 2103802833) είτε με e-mail στο [email protected] σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα διαπιστώσει στην παραγγελία που υπέβαλε ή στο προϊόν που του παραδώθηκε. Στα ίδια ως άνω στοιχεία επικοινωνίας μπορεί να απευθυνθεί κάθε χρήστης/επισκέπτης και για την υποβολή παραπόνων αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας μας.

2.4 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης υποβάλει εσφαλμένα στοιχεία στην παραγγελία του.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

3.1 Κάθε προϊόν φέρει ή αποτελεί το ίδιο προστατευόμενο έργο διανοητικής ιδιοκτησίας, του οποίου δημιουργός είναι η Εταιρεία.

3.2 Απαγορεύεται με κάθε τρόπο η προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά η αντιγραφή και μεταπώληση των σχεδίων των προϊόντων, η αντιγραφή και μεταπώληση των εικόνων που ενσωματώνονται σε αυτά, κ.ά.

3.3 Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, η τελευταία επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της, ιδίως δε για την αξίωση αποζημίωσης για τυχόν περιουσιακή και ηθική βλάβη.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

4.1 Κάθε χρήστης, κατά την υποβολή των στοιχείων του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας, παρέχει το δικαίωμα, και με τον τρόπο αυτό τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή του, στην Εταιρεία να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που ο ίδιος παρείχε σε αυτήν. Για τους κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενους σκοπούς, η Εταιρεία θεωρείται εφεξής ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται δυνάμει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

α) Εκτέλεση σύμβασης:Προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στον ιστότοπο είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αυτός παρέχει κατά την εγγραφή του και την καταχώριση της παραγγελίας του στην φόρμα καταχώρισης της παραγγελίας και η καταγραφή των συναλλαγών του.

β) Συναίνεση και συγκατάθεση του χρήστη.

γ) Έννομα συμφέροντα: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρείας (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσημων δεδομένων) και τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης.

4.2 Η Εταιρεία ενημερώνει τον επισκέπτη/ εγγεγραμμένο χρήστη και ο επισκέπτης/ εγγεγραμμένος χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:

α) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του και στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Περαιτέρω και εφόσον ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης έχει δώσει την σχετική συγκατάθεση του, η Εταιρεία θα δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων ή/και για την κατάρτιση αγοραστικού προφίλ του χρήστη-πελάτη και την βελτίωση της διαχείρισης του πελατολογίου της και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

β) Ηλεκτρονικές Παραγγελίες, Είδος Προσωπικών Δεδομένων και Σκοποί Επεξεργασίας:

β.1) Βασική επεξεργασία

Ο χρήστης/πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει 2 τρόπους προκειμένου να ολοκληρώσει μία ηλεκτρονική παραγγελία και να δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα:

Ως επισκέπτης: Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ πελάτη θα διατηρηθούν στα αρχεία της Εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του, με εξαίρεση μόνο των δεδομένων συναλλαγής για φορολογικούς λόγους, και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.

Ως εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος: Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης/χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στο busters.gr με το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης του.

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Eταιρείας και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της Eταιρείας, ζητούνται:

 • το πλήρες ονοματεπώνυμο
 • η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής
 • η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
 • τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο θα ζητηθούν επιπλέον στοιχεία όπως Επωνυμία Εταιρείας, Επάγγελμα, Δ.Ο.Υ και Α.Φ.Μ)
 • ο αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας
 • η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη.

Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον επισκέπτη/εγγεγραμμένο χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην Eταιρεία για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της Eταιρείας.

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας Viva που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία με τον χρήστη-πελάτη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και γενικώς οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του χρήστη-πελάτη, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη-πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση και η ενημέρωση για το υπάρχον απόθεμα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ο επισκέπτης/ εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη-πελάτη για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.

Κάθε χρήστης-πελάτης που χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και την σελίδα της Εταιρείας ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα που αφορούν την λήψη, εκτέλεση και παράδοση παραγγελίας καθώς και ερωτήματα σχετικά με αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας και τις παραγγελίες σε αυτήν θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό της εξυπηρέτησης των χρηστών-πελατών τόσο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρείας όσο και από τους τρίτους αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της στο πλαίσιο της εκτέλεσης μίας παραγγελίας. Οι τρίτοι αυτοί αποδέκτες είναι μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες ατομικών ή ομαδικών αποστολών, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία.

Καμία άλλη επεξεργασία ή διαβίβαση των δεδομένων των χρηστών-πελατών δεν θα γίνεται από την Εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα εκτός από τις επεξεργασίες υπό β.2 κατωτέρω για τις οποίες η Εταιρεία έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών-πελατών ή αν απαιτηθεί από το Νόμο ή αρμόδια εποπτική ή δικαστική αρχή.

β.2) Επεξεργασίες που απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη/επισκέπτη

β.2.1) Για την αποστολή στον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων από την Εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα, o εγγεγραμμένος χρήστης/πελάτης θα πρέπει προηγουμένως να έχει δώσει την ρητή συγκατάθεσή του.

Ο Σκοπός για την επεξεργασία αυτή των δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη - πελάτη είναι η αποστολή εμπορικών προωθητικών μηνυμάτων της Εταιρείας ή/και τρίτων συνεργατών της προς τον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη, η παροχή ειδικών προσφορών και εκπτώσεων, η διάθεση νέων ή εναλλακτικών προϊόντων, η επικοινωνία εντύπων.

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεση αυτή και να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την Εταιρείας μας στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

β.2.2) Η Εταιρεία ενημερώνει επίσης τον εγγεγραμμένο χρήστη/πελάτη της ότι μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του και να διενεργεί έρευνες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους εγγεγραμμένους χρήστες / πελάτες. Στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τις ανάγκες τους, να προχωρά στις αναγκαίες ενέργειες προώθησης των κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών της, προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της. Για να μπορούν οι εγγεγραμμένοι χρήστες / πελάτες να λαμβάνουν προσωποποιημένες προσφορές και ενημερώσεις βάσει των αγορών που έχουν πραγματοποιήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, θα πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ανάλυση της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς (κατάρτιση προφίλ) και ειδικότερα των κάτωθι δεδομένων που παράγονται από τις συναλλαγές του χρήστη-πελάτη:

 • Προϊόντα που έχει αγοράσει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 • Συχνότητα επισκέψεων στη σελίδα της εταιρείας μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 • Προϊόντα που έχει βάλει στο καλάθι του ή στην λίστα αγαπημένων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 • Δημογραφικά στοιχεία που έχει δηλώσει στην Εταιρεία μας.
 • Έτη παραμονής του ως εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 • Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες
 • Δαπάνη που πραγματοποιήθηκε κατά την αγορά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 • Ιστορικό παραγγελιών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Σκοπός της συγκεκριμένης αυτής επεξεργασίας είναι η βελτιστοποίηση της αγοραστικής εμπειρίας των εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών, η προσωπική επιβράβευση τους, η επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, η λήψη από τους εγγεγραμμένους χρήστες-πελάτες προσωποποιημένων προσφορών και ενημερώσεων που τους αφορούν άμεσα καθώς επίσης και η πρόσκληση συμμετοχής, με ανταμοιβή ή όχι, σε έρευνες για τη διαμόρφωση της ιστοσελίδας της Εταιρείας μας, για την αξιολόγηση των τάσεων της αγοράς και για την αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών βάσει των αγορών που αυτός έχει πραγματοποιήσει.

O επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα δύναται να τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή του σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές και τραπεζικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή τις αρμόδιες εποπτικές και δικαστικές αρχές.

γ) Αποδέκτες Δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη είναι ή δύνανται να είναι:

i. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Εταιρείας “We Are Bright IKE”

ii. Οι φορολογικές αρχές και οι τραπεζικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου

iii. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, αποθήκευση και διαχείριση παραγγελιών, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίας (ταχυ)μεταφοράς ή ομαδικής αποστολής προϊόντων, υπηρεσίες εγκατάστασης προϊόντων και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων, στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα που τους παρέχονται βάσει των παρόντων όρων χρήσης και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

δ) Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και τον νόμο 4624/2019 και ειδικότερα:

i. το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία

ii) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του,

iii) το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων,

iv) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία

Την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του το μέλος μπορεί να την κάνει:

υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Η Εταιρεία δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή του.

close Καλάθι
close Καλάθι

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Έχετε λογαριασμό;
Σύνδεση / Νέος κωδικός